Kurzy firemní „šité na míru” - ONLINE

Firemni kurzy

Naše nabídka vaší firmě - v podobě prezenčních nebo online kurzů

V této oblasti poskytujeme komplexní služby, což pro vás znamená zajištění jazykového vzdělání bez starostí a ztráty času. Na základě vašich požadavků a potřeb vám navrhneme optimální formu studia „ušitou přímo na míru" vašim představám. K dispozici vám dáme náš vlastní elektronický systém, ve kterém můžete pravidelně sledovat průběh studia - docházku, aktivitu a pokrok (včetně úspěšnosti v testech) vašich zaměstnanců.

 • naši spolupráci je možné zahájit ukázkovou hodinou ZDARMA
 • pomocí vstupního auditu provedeme rozřazení studentů do skupin, stanovíme rozvrh, zpracujeme učební plány a dodáme výukové materiály
 • v krátkém časovém horizontu může začít výuka
 • během ní jsou studenti pravidelně testováni a je hodnocen jejich jazykový pokrok
 • vedeme precizní evidenci docházky studentů do výuky a průběžně provádíme kontrolu kvality a efektivity výuky
 • výuka může probíhat v různých typech kurzů - kurzy Avalon+, Excel+, klasické kurzy (o jednotlivých metodách se dozvíte více v oddílech Avalon+, Excel+, klasické kurzy zde na webových stránkách)

Ke standardu firemních kurzů patří:

 • lektor vyučuje buď v prostorách studenta (pro studenta časově úsporné), nebo ve speciálně vybavených učebnách jazykového centra
 • v případě dalších vln koronavirové infekce se naše prezenční kurzy mohou přesunout krátkodobě (či trvale) do online prostředí - používáme pltaformu Skype, ZOOM, MS Teams atd.
 • studium řídí český lektor, nebo rodilý mluvčí, případně oba kombinovaně (nejefektivnější způsob, český lektor se zaměřuje zejména na gramatiku, rodilý mluvčí pak na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby)
 • kurzy probíhají na základě vašich požadavků ráno, během dne, nebo večer
 • množství odučených hodin týdně záleží na vašich časových možnostech
 • používáme moderní a zajímavé výukové metody a materiály včetně nejmodernější didaktické techniky - SmartBoardy, projektory, on-line PC technika, iTools (elektronické učebnice)
 • studium se může zaměřovat na obecný nebo odborný jazyk
 • v rámci firemních kurzů organizujeme rovněž firemní víkendové kurzy (viz oddíl Firemní víkendové kurzy)
 • zaměstnance firem můžeme také zařadit do kurzu pro veřejnost
 • rodinní příslušníci zaměstnanců učící se v některém z firemních kurzů mají 10% slevu na jakýkoliv jiný vypsaný kurz

Cena za výuku

Cena za výuku cizího jazyka (obecného, obchodního, technického) je stanovena individuálně dohodou.