Profil firmy

Představení

 • Již téměř 20 let zajišťujeme výuku cizích jazyků, výuku češtiny pro cizince, překlady, tlumočení a jazykové audity
 • Díky partnerským školám zajišťujeme výuku v celé České republice
 • Provozujeme vlastní prodejnu učebnic a výukových materiálů
 • V minulosti jsme realizovali několik projektů s cílem rozvíjet jazykové vzdělávání u široké veřejnosti a ve firmách, zaměřili jsme se též na další odborné vzdělávání lektorů cizích jazyků
 • projekt:  "Budeme si rozumět..." v jehož rámci jsme:
  - zásadně zmodernizovali učebny a vybavili je nejnovější didaktickou technikou
  - vyvinuli a pilotně ověřili dvě nové výukové metody angličtiny - AVALON+ (konverzační metoda) a EXCEL+ (videovýuka)
  Díky těmto metodám jsme se stali JEDINOU JAZYKOVOU ŠKOLOU V České republice, která takovouto výuku nabízí.
  Dále jsme vzdělali své lektory tak, aby se stali ještě většími profesionály (kurzy metodiky výuky jazyků, rétoriky, Refreshment Courses of English, Business English for Teachers).
 •  projekt "Rozumíme si více a více" - v jehož rámci jsme:
  - vytvořili a do praxe zavádlinovou metodiku pro výuku "Soft Skills" v anglickém jazyce
  - vyvinuli a zdokonalili obě naše metody výuky - metodu AVALON+ a EXCEL+
  - opět nabídli jazykové kurzy veřejnosti zdarma
 • Spolupracujeme s Avalon School of English v Londýně, společně vyvíjíme materiály určené k rozšíření metodiky Avalon a materiály sloužící k přípravě na státní maturitu, naši studenti jezdí do této školy za výhodných podmínek studovat

Posláním jazykového centra Excel je zdokonalovat jazykové znalosti našich klientů pomocí kvalifikovaného a vyškoleného lektorského a manažerského týmu, který dokáže být vždy nápomocen. Náplní realizačního týmu je poskytovat klientům nadstandardní služby v oblasti výuky, jazykových auditů, překladů a tlumočení a všech dalších doprovodných služeb za přijatelné ceny. Téměř dvacetileté zkušenosti nám umožňují plnit požadavky našich klientů doslova „na míru“.

Hlavním naším cílem je nabídnout klientům vždy něco navíc a mít spoustu spokojených studentů...

 • jazykové centrum Excel je jedinou certifikovanou školou v České republice poskytující výuku jazyků prostřednictvím konverzační metody AVALON+
 • jsme jedinou školou nabízející také výuku medodou EXCEL+ (videvýukou) - vyvinuli jsme zcela novou metodu maximálně využívající vlastní videomateriály, interaktivní tabule, elektronický výukový systém a další nejmodernější didaktickou techniku

Naše poslání lze rovněž vyjádřit mottem „Budeme si rozumět…" a "Learn English with Joy".