Obchodní podmínky

 

Kurzy pro veřejnost

 

  • přihlášky do klasických kurzů pro veřejnost jsou zařazovány v pořadí, v němž byly odevzdány
  • podaná přihláška bude akceptována pouze se zaplacenou zálohou
  • zaplacená záloha, která činí 1500 Kč, garantuje místo v kurzu
  • podmínkou započetí studia je úhrada kurzu nejpozději v den před zahájením výuky
  • záloha na jazykový kurz je nevratná, stejně jako úhrada kurzovného
  • započetím kurzu (účastí na první hodině) student jednoznačně souhlasí s podmínkami kurzu včetně výše kurzovného, výši kurzovného po nástupu na daný kurz nelze měnit ani v případě, že Excel - jazykové centrum aktuálně nabízí výuku za jiných podmínek
  • vedení jazykového centra Excel si vyhrazuje právo na zrušení kurzu, nebo na posunutí data začátku kurzu, v případě nedostatečného počtu přihlášených studentů (6 studentů pro kurzy pro veřejnost) či kvůli jiným nepředvídatelným okolnostem, má však povinnost bez zbytečného odkladu o této změně informovat účastníky kurzů
  • v případě, že den výuky v kurzech pro veřejnost připadne na den státního svátku a den prázdnin stanovených MŠMT ČR na daný školní rok, nevzniká nárok na náhradu těchto hodin

V případě, ze studentovi během školního roku přestane vyhovovat den a čas výuky, bude mu ZDARMA umožněn přestup do jiné skupiny (pouze však v případě, ze v dané skupince bude volné místo).