Překlady a tlumočení

Tyto služby zajišťuje Excel - jazykové centrum ve velmi krátké době.

  • překlady všeobecných i odborných textů včetně soudně ověřených textů do mnoha světových jazyků
  • podle přání klienta korekturu textu rodilým mluvčím
  • komplexní servis v oblasti konsekutivního a simultánního tlumočení

Ceny za překlad se určují také podle požadavku na rychlost zpracování, náročnosti textu, objemu zakázky a jazykové mutace.