Grantový projekt "Rozumíme si víc a víc..."

Partnerská loga

Od září 2011 realizujeme další, v pořadí již druhý projekt, jenž je hrazen z Evropských sociálních fondů a Státního rozpočtu ČR.

Název projektu: "Rozumíme si víc a víc"

Cílem našeho projektu je zvýšení kvality výuky anglického jazyka. Tímto projektem přímo navazujeme na projekt "Budeme si rozumět…", který jsme realizovali v letech 2010 a 2011 a který se zaměřoval zejména na tvorbu metodické podpory pro výuku dvou nových alternativních metod výuky angličtiny, a to konverzační metody Avalon+ a metody Excel+ (videovýuka).

Obsahem druhého projektu je zejména:

1. Tvorba metodické podpory vzdělávacího programu rozvoje "Soft Skills in English" a její následné pilotní ověření

2. Tvorba další metodické podpory pro inovovanou výuku metodou Avalon+ a její následné pilotní ověření

3. Tvorba komplexního a interaktivního elektronického výukového sytému a jeho pilotní ověření ve vzdělávacím systému naší školy

Za řízení a koordinaci a projektu je zodpovědný realizační tým v čele s manažerkou projektu Zorou Jelínkovou, která je zároveň jako věcná manažerka zodpovědná za kvalitu realizovaných klíčových aktivit. Ta spoluprácuje s metodickým, programátorským a lektorským týmem. Administrátorem projektu je Jarmila Sysalová.

Datum zahájení projektu: 01.09.2011

Předpokládané datum ukončení projektu: 31.08.2013

Informace o realizaci tohoto projektu v dubnu 2012

Po osmi měsících realizace projektu "Rozumíme si víc a víc" se nám podařilo úspěšně zpracovat:

- část metodické podpory vzdělávacího programu rozvoje "Soft Skills in English" - úspěšně jsme zpracovali několik témat měkkých dovedností ve dvou jazykových úrovních

- prakticky celou plánovanou metodickou podporu pro inovovanou výuku metodou Avalon+ - v tomto okamžiku probíhá vkládání těchto materiálů do našeho interaktivního elektronického výukového sytému

- opavy a doplnění interaktivního elektronického výukového sytému - postupně jsou do tohoto systému vkládány nově vytvořené materiály - videa, cvičení atp.

- doplnění elektronického systému, resp. jeho administrativní části o další nové prvky - tvorba rozhraní pro naše firemní klienty, zkvalitnění rozhraní pro lektory a také studenty

 

Informace o realizaci tohoto projektu v říjnu 2012

Po roce realizace projektu "Rozumíme si víc a víc" máme "úspěšně za sebou":

- hotovou novou metodiku pro výuku metodou Avalon+ - velektronickém systému máme nadabovanou celou slovní zásobu z Knih 1-4, máme revidované a zcela nové aktivity pro studenty učící se touto metodou, v systému též naleznete články včetně jejich audio podoby, také ty slouží studentům k dalšímu procvičování

- hotovou novou etodiku pro metodu Excel+ - v systému se nyní nachází víc jak 50 videí (animovaných či hraných), vznikla nová cvičení a další aktivity sloužící studetnům

- finalizujeme metodiku pro výuku Soft Skills v angličtině, zařizujeme vše potřebné k realizaci pilotních seminářů

- také nové metodiky Avalon+ a Excel+ čekají na to, až proběhne zkouška jejich efektivity v praxi, postupně otevíráme pilotní kurzy i pro studenty v této oblasti (zahájení kurzů - říjen 2012 - leden 2013)

Informace o realizaci projektu na v březnu 2013

Po roce a půl realizace projektu "Rozumíme si víc a víc" máme "úspěšně za sebou" veškeré práce týkající se tvorby nových metodik pro naše studenty. všechny tyto nové materiály byly prograátory vloženy do našeho komplexního interaktivního výukového systému anglického jazyka. Naši studenti v rámci pilotních kurzů pracují se všemi jeho částmi:

- materiály Avalon Quantum - články, cvičeními, rodilými mluvčími nadabovanou slovní zásobou a speciálními poslechovými cvičeními (Inverted dialoques), pracují s novou edicí Avalon Quantum učebnic - výuku si pochvalují a dělají nám radost svým jazykovým pokrokem

- materiály pro videovýuku (metodu Excel) - studentům jsem vytvořili téměř 50 nových výukových videí, s některými z nich se pojí výukové powerpointové prezentace, které studentovi pomáhají s osvojením si některých lexikálnícha gramatických zvláštností v angličtině. Videa doplňuje nepřeberné množství cvičení zaměřujících se na gramatiku, tato cvičení jsou podpořena též teorií gramatiky, která v téměř 50 kapiotlách česky vysvětluje, jak anglická gramatika funguje. V pilotních kurzech se všemi těmito materiály naši studenti pracují, chválí si rozmanitost a zajímavý způsob výuky.

- materiály "Soft Skills in English" - tyto materiály v praxi ověřujeme v rámci seminářů, které se konají co 14 dní, vždy v pátek a sobotu v Ostravě. O tyto semináře je obrovský zájem, a to ze strany veřejnosti i firemních zákazníků. Zájem několikanásobně převýšil počet námi nabízených míst. Ohlas na tyto semnáře je ze strany účastníků velmi pozitivní, za což jsem velice rádi.

Informace o realizaci projektu v červnu 2013

Realizace projektu se pomalu chýlí se konci.

Co máme úspěšně za sebou:

- tvrobu všech tří metodik

- realizaci všech pilotních seminářů a kurzů (pouze některé kurzy pilotního ověření metodou Avalon a Excel plus čeká ještě výuka také v červenci ve formě intenzivních kurzů)

Co nás ještě čeká:

- evaluace úspěšnosti nových metod

- zjištění pokroku studentů pilotních kurzů

- celkové shrnutí a uzavření celého projektu

 

- realizace obdobných kurzů a seminářů v rámci udržitelnosti - což nebude vzhledem k atraktivnosti nabízených kurzů a seminářů žádný problém

Informace o realizaci projektu v září 2013

Na konci srpna 2013 jsme úspěšně uzavřeli celý dvouletý projekt evaluací úspěšnosti nových metod a zjištěním pokroku studentů pilotních kurzů. Můžeme říci, že celý projekt byl realizován bez problémů a jeho výstupy zajistní větší efektivitu a atraktivitu výuky angličtiny v našem jazykovém centru.