Výuka dětí v MŠ Čs. exilu

Naši malí žáčci v květnu 2015. 

Výuka děti v mateřské škole Čs. exilu

Informace k výuce v Mateřské škole čs. exilu ve školním roce 2015/2016:

  • Výuka bude probíhat během celého školního roku, a to v pondělí a čtvrtek od 15:15 do 16:00.
  • Výuka bude zahájena 21.9.2015 (při minimálním počtu osmi dětí) a ukončena v polovině června 2016.
  • Výuka bude probíhat formou her, písniček, básniček a pohybových aktivit. Přesto děti budou dostávat úkoly k procvičení a opakování. 
  • V průběhu roku se snažíme děti motivovat i jinak - setkání s rodilým mluvčím, Vánoce, Velikonoce apod.

Pro více informací nás kontaktujte na adrese info@excel-jc.cz nebo na telefonním čísle 605 133 008.